Uudised

See, milliseid pabereid metsa ostu ja müügi juures tarvis läheb, sõltub sellest, kas müüakse üksnes raieõigust või metsamaad.

Kasvava metsa raieõiguse müük

Selle tehinguga omandab ostja õiguse metsamaal parajasti kasvava metsa raiumiseks, ent maa jääb endiselt müüja omandusse ning kui seal järgmine metsapõlvkond raieküpseks saab, siis on võimalik teha uus tehing (tõsi, selleni jõudmiseks kulub aastakümneid).

Lepingu sõlmimiseks on vaja järgmisi dokumente:

Metsamaa omaniku kohustused võib jagada kaheks. Esiteks need, mida nõuab seadus, ja teiseks need, mille eiramise korral trahvi ei tehta, aga mis on hädavajalikud selleks, et mets oma väärtust kasvataks.

Metsamaa omamisega kaasneb terve hulk kohustusi: vaja on maksta maamaksu, tellida või ise teha erinevaid hooldustöid ning muidugi tuleb metsal ka silma peal hoida, et õnnetusi ära hoida. Kes hingelt metsainimene ei ole, sellele võib kõik see parajat peavalu valmistada. Aga kuidas maa ostmine-müümine nii korraldada, et ise selle käigus pügada ei saaks? Anname allpool mõned soovitused.

Seda, et aias ja põllul kasvavate taimede eest tuleb hoolitseda, kui tahame saaki saada, teavad kõik. Täpselt samamoodi tuleb hoolt kanda ka metsa eest. Hea peremees kujundab metsa nii, et seal kasvaksid väärtuslikumad puuliigid ning metsast saadav puit oleks niisugune, mille eest makstakse parimat hinda – jäme, sirge, väheste oksakohtadega, haigustest puutumata.

Mets on raieküps siis, kui puud on saavutanud oma kõrguse ja jämeduse ning edasi enam ei kasva. Raieküpse metsa maharaiumine ning uue metsa istutamine on kasulik nii inimesele kui loodusele: süsihappegaasi seovad ja hapnikku toodavad ainult kasvavad puud, kõdunevad puud ei too aga kasu mitte kellelegi, välja arvatud lagunevates tüvedes elavad putukad.

Põllumaa on investeering ainult sel juhul, kui teda pidevalt haritakse. Aga kui sul pole tahtmist põllumeheks hakata? Siis on mõistlik maa ära müüa või rendile anda. Kumba varianti eelistada?

Enamikul Eesti metsaomanikel puuduvad teadmised, kogemused ja tehnika, et oma metsa ise majandada. Sel juhul on otstarbekas jätta see töö inimestele, kes teavad, kuidas metsa hooldada, langetada, uuendada, välja vedada ja edasi müüa.

Metsad hõlmavad Eesti pindalast natukene üle poole. Metsamaa on meie suur väärtus ja on oluline tagada selle jätkusuutlik majandamine. Järgnevalt anname lühida ülevaate metsaseadusest ja metsanduse arengukavast – kahest olulisest metsanduse valdkonna mõjutajast Eestis.

Kui sinu metsas kasvavad puud liiga tihedalt, on haiged või jätab soovida puistu liigiline koosseis, on heaks abinõuks hooldusraie ehk osade puude eemaldamine. Hooldusraie käigus paranevad metsa kasv ja areng ning tulemuseks on kvaliteetsem mets. Miks hooldusraie ära tasub ja millised on selle liigid? 

Peamised põhjused hooldusraie tegemiseks

Tänu professionaalsele hooldusraiele:

Kui sinu põllumaa või rohumaa pole aktiivses kasutuses, maksad küll riigile maamaksu, kuid saamata jääb potentsiaalne tulu. Heaks lahenduseks on põllumaa müük.

Lehed