Uudised

Metsad on Eestile suure väärtusega, moodustades üle poole meie maismaast. Kuigi metsas kasvavaid puid loetakse taastuvaks energiaallikaks, ei tohi me metsade suhtes hooletuks muutuda, sest lisaks puidu müügist saadavale tulule on metsal hindamatu väärtus ka süsihappegaasi talletajana ja elukoosluste poolest. Millele me peame tähelepanu pöörama, et tagada metsanduse jätkusuutlikkus?

Metsa hindamine on keeruline ülesanne, mis nõuab kogemusi ja laialdasi teadmisi. Lisaks maalapi suurusele ja kasvavale metsale tuleb hindamisel silmas pidada ka seadustest tulenevaid kitsendusi, puiduturgu ning palju muud. Täna teeme ülevaate sellest, kuidas metsa hindamine käib ja kuidas kujuneb metsakinnistu hind.

Sinu mets on saanud raieküpseks. Kas alustada metsatöödega, panna müüki raieõigus või kogu mets? Panime kirja 5 asja, mida otsustamisel ja raieküpse metsa majandamisel arvesse võtta.

Mida teha põllumaaga, mida Sa enam ei vaja? Võimalusi on üldjuhul kaks: välja rentida või ära müüa. Kui oled otsustanud viimase kasuks, soovime Sulle pakkuda head hinda. Siin on põhjused, miks küsida põllumaa hinda Ankatransilt.

Metsaraiet tehakse puude kasvutingimuste parandamiseks ja küpsest metsast puidu varumiseks. Olenemata raie liigist, on lõppeesmärgiks tavaliselt puidu müügist tulu saamine. Millist raiet aga Sinu mets parasjagu vajab ja kas sellest on ka tulu loota?

Ilma vajaliku tehnika, kogemuste ja teadmisteta on keeruline metsamaa potentsiaali maksimaalselt ära kasutada. Pealegi – metsa uuenemine võtab aega keskmiselt 60-70 aastat, mis tähendab seda, et ka kõike õigesti tehes, võivad praegu tehtud investeeringud alles järgmistele põlvedele tulu tuua. Kui Sul kuluks aga raha kohe ära ning soovid vabaneda ka metsa majandamise kohustusest, on parimaks lahenduseks metsakinnistu müük.

Oskuslik metsa majandamine tagab metsanduse jätkusuutlikkuse, tõstab metsamaa väärtust ning toob metsaomanikule suurima tulu. Täna kirjutame sellest, mida metsa majandamine täpsemalt tähendab ja milliseid nõudeid seejuures järgida tuleb (metsa majandamise eeskiri).

Metsa majandamine jaguneb neljaks

Metsa majandamise all mõistetakse selle uuendamist, kasvatamist, kasutamist ja kaitsmist.

Kas Sinu maa on hüpoteegi all, asub looduskaitsealal, kuulub kaasomandisse või on osaliselt hoonestatud? Pole probleemi, sest Ankatransile on maa müük võimalik ka eritingimustel.

Rohkem kui sada aastat tagasi oli isikliku põllumaa omamine enamiku eestlaste unistus – see andis kindlustunde, et suudetakse pere ära toita ning elutööga loodu hiljem oma lastele päranduseks jätta. Tänapäeval töötab põllumajanduses alla 8% töötegijatest ning väheseid linnainimesi huvitab põllumaa ost ning maale tagasi kolimine.

Põllumaad müüvad tavaliselt inimesed, kes ise maa harimisega kokku pole puutunud. Mis on need tegurid, mille järgi kujuneb põllumaa müügihind?

1. Maatüki suurus

Kaasaegsed põllutöömasinad ei sobi töötamiseks väikestel põldudel, ainuüksi masina ümberkeeramine põlluservas võtab palju aega ning sellepärast on väikest maatükki tunduvalt keerulisem harida ja selle hind madalam.

Lehed