Ülesharimata põllumaa ei too kasu mitte kellelegi

Põllumaa on investeering ainult sel juhul, kui teda pidevalt haritakse. Aga kui sul pole tahtmist põllumeheks hakata? Siis on mõistlik maa ära müüa või rendile anda. Kumba varianti eelistada?

Rendileandja jääb põllumaaga seotuks

Kui oled mõelnud, et võiksid kui mitte kohe täna, siis mõne aja pärast jätkata sulle kuuluva põllu harimist, siis on muidugi targem maa vahepealseks ajaks rendile anda. Põllumaa renditulu ei ole Eestis küll kuigi suur – keskmise umbes 10 hektari suuruse maatüki puhul paarsada eurot aastas –, ent see on siiski pidev sissetulek.

Samas ei saa mööda vaatada sellest, et rendileandja ei või kunagi kindel olla, mis tema põllumaaga tulevikus juhtub. Kui lähikonnas pole farme, mis tahaksid laieneda, siis võib rentniku leidmine olla keeruline. Lisaks mõjutab rendivõimalusi põllumajanduse areng laiemas plaanis. Mida teha siis, kui rentnik on sunnitud oma piimakarja likvideerima ning ümbruskonnas pole kedagi, kes karjamaad vajaks? Või mis juhtub, kui rentnik läheb pankrotti? Kui jätta põllumaa kas või paarikski aastaks sööti, siis kahaneb selle väärtus märgatavalt. Loe lähemalt: Põllumaa müük on kiire ja tulus.

Põllumaa müügist saadud raha tasub investeerida

Põllumajandusega tegelemine on ettevõtlus nagu iga teinegi töö. Endastki mõista tahab rentnik teenida tulu ning rendileandja kasum on kõigest osa rentniku teenitust. Kui tunned mõnda teist tegevusala paremini, siis tasub põllumaa ära müüa ning investeerida raha mõnda ärisse, mille tulu laekub 100% sulle.

Romantiline maakodu ka tulevikus

Sageli võib maa äramüümine olla keeruline emotsionaalsetel põhjustel, näiteks siis, kui tegemist on vanemate talukohaga või kui tahad, et su perel oleks olemas maakodu, kus looduse keskel puhata.

Mis puutub vanemate talusse, siis oleme kindlad, et kui sina talupidamisega jätkata ei soovi, siis oleksid endised omanikud kõige parema meelega näinud seda, et maadel on ka tulevikus kindel peremees, kes nende eest pikka perspektiivi silmas pidades hoolt kannab.

Maakodust pole aga vaja loobuda. Põllumaad saab müüa ka nii, et näiteks hoonete ümbruses olev maa jääb endisele omanikule. Ankatransi paidlikest tingimustest võid lugeda siit: http://metsamaa.eu/pollumaa-ost