Soovid müüa põllumaad, aga ei tea, mis hinda see väärt on?

Põllumaad müüvad tavaliselt inimesed, kes ise maa harimisega kokku pole puutunud. Mis on need tegurid, mille järgi kujuneb põllumaa müügihind?

1. Maatüki suurus

Kaasaegsed põllutöömasinad ei sobi töötamiseks väikestel põldudel, ainuüksi masina ümberkeeramine põlluservas võtab palju aega ning sellepärast on väikest maatükki tunduvalt keerulisem harida ja selle hind madalam.

2. Maatüki kuju

Siin kujundavad hinda üldjoontes needsamad põhjused mis maatüki suuruse juures: mida keerulisem on maatüki kuju, seda rohkem vaeva sellel töötamiseks kulub. Ideaalseks peetakse ruudu või ristküliku kujulist maatükki.

3. Maatükkide lähedus

Mida lähemal on müüdav põllumaa ostja teistele maatükkidele, seda kõrgem on selle hind. Kui tead, et ka naaber võiks olla huvitatud sellest, et müüa põllumaad, siis tasuks neid pakkuda üheaegselt samale ostjale, kuna nii saate mõlemad parema hinna.

4. Maatüki asukoht ja juurdepääsuteed

Eesti mastaape arvestades pole kaugus linnadest põllumajandusliku tootmise jaoks võtmeteguriks, küll aga mõjutab see saartel asuvate maatükkide hinda. Äärealadel, suurtest teedest eemal asuv maa jääb just sel põhjusel sageli harimata, isegi kui seal on viljakas muld.

5. Maapinna reljeef                                                                                                                

Mida tasasem maa, seda kõrgema hinnaga õnnestub seal asuvat põllumaad müüa.

6. Mulla viljakus

Põllumaad ostetakse selleks, et arendada seal põllumajanduslikku tootmist. Mulla tootlikkust iseloomustatakse terminiga mulla boniteet ning see näitab, kuivõrd mulla koostis sobib hea saagi saamiseks. Suurtel maatükkidel on tavaliselt mitut tüüpi muldasid, nende hindamisel võetakse aluseks keskmine boniteet. Kui sa tahad teada, milline on mulla struktuur sinu maatükil, siis saad seda vaadata maa-ameti kodulehelt. Tuleb siiski märkida, et kaart on üsna lihtsustatud, nii et enne müügitehingut võib see vajada täpsustamist.

Mulla viljakust on võimalik tõsta näiteks maaparandustöödega, kivide korjamisega jne. Seejuures tuleb aga silmas pidada, et kõik need tööd on seotud kulutustega ning põllumaa viljakus peab oluliselt paranema, õigustamaks seesuguseid investeeringuid, nii et mõistlikum on jätta suuremad tööd uue omaniku teha.

Kui sul on plaanis müüa põllumaa, siis vaata meie ostutingimusi: http://metsamaa.eu/metsa-ost-ja-majandamine-ankatransilt