Raieõigus annab võimaluse metsast tulu saada

Mets on raieküps siis, kui puud on saavutanud oma kõrguse ja jämeduse ning edasi enam ei kasva. Raieküpse metsa maharaiumine ning uue metsa istutamine on kasulik nii inimesele kui loodusele: süsihappegaasi seovad ja hapnikku toodavad ainult kasvavad puud, kõdunevad puud ei too aga kasu mitte kellelegi, välja arvatud lagunevates tüvedes elavad putukad.

Mida raieküpse metsaga peale hakata?

Kõigepealt on vaja hankida Keskkonnaametilt raieteatis, milles on kirjas, kus, millal ja kui palju raiuda tohib. Seejärel peab metsaomanik otsustama, kas asuda ise puid langetama ja välja vedama, tellida see töö või müüa raieõigus maha. Et metsatööd nõuavad kogemust ja vastavat tehnikat, siis eelistab enamik omanikke raieõiguse müüki sellega tegelevale firmale.

Kindel hind või lootus kõrgemale tasule?

Raieõigust müües on vaja otsustada, kas see müüakse kokkuleppehinnaga või väljatuleku alusel.

Kokkuleppehinnaga müües teeb ostja pakkumise ning metsaomanik saab raieõiguse müügist summa, mis enne tööde alustamist lepingusse sai kirjutatud. Selle lahenduse plussiks on muidugi kindel sissetulek ning raha laekumine enne metsatöödega alustamist, miinuseks aga see, et kui metsast saadakse eeldatust rohkem puitu, siis metsaomaniku tulu ei suurene.

Väljatuleku alusel müües lepitakse kokku, kui palju eri puidusortide eest makstakse, lõplik hind aga selgub siis, kui mets on üles töötatud ja välja veetud. Et metsamaterjali väljatulek võib ennustatust erineda kuni 20%, võib selline müük tähendada omanikule märgatavalt suuremat sissetulekut, ent ka vastupidi – väljatulek on loodetust väiksem, lisaks võib selguda, et mõned puud on mädanikust kahjustatud. Metsaomanikul on küllaltki raske kontrollida, mis liiki puid ja kui palju täpselt välja veeti, sellepärast eeldab väljatuleku alusel müük usaldust ostja vastu.

Mis määrab hinna?

Raieõiguse hind sõltub paljudest teguritest, neist olulisemad on:

  • puidu liik
  • raie maht
  • ligipääsuvõimalus
  • teekonna pikkus saeveskisse.

Lisaks hinnale tuleks aga ka ostja mainet ja kogemusi. Võib juhtuda, et parima pakkumise teinud ostja ei pea kinni kokkulepitud tingimustest ning tekitab metsale ning selle omanikule kaugelt rohkem kahju, kui oli esialgne hinnavõit. Sellepärast soovitame alati uurida ostja tausta.

Kui hinnas on kokkuleppele jõutud, siis koostatakse leping, kuhu pannakse täpselt kirja poolte õigused, kohustused ja vastutus, ning raieõigus ongi müüdud. Tehingu üksikasjadest loe siit: http://metsamaa.eu/raieoiguse-ost.