Põllumaa müük on kiire ja tulus

Kui sinu põllumaa või rohumaa pole aktiivses kasutuses, maksad küll riigile maamaksu, kuid saamata jääb potentsiaalne tulu. Heaks lahenduseks on põllumaa müük.

Harimata põllumaa kaotab oma väärtust

Hooldamata maa väärtus langeb. Metsa lähedal asuvad maatükid võsastuvad või hakkab põllumaal levima soovimatu umbrohi. Selleks, et hooldamata maast saaks uuesti kasutuskõlblik ja tulutoov põllumaa, läheb aga aega aasta või kauemgi. Samuti on võsastunud maa taastamine kulukas, sest maa harimiseks tuleb lahti saada ka kändudest. Ega umbrohutõrjegi lihtne pole. See nõuab järjepidevat mürgitamist ning tööd.

Põllumaa müük vabastab sind kohutustest

Kui sinu põllumaa seisab kasutult, on võsastunud või umbrohtu täis, on hea lahendus põllumaa müük. Ankatrans ostab põllumaad igas seisukorras ning ka keerukamatel tingimustel. Kui sinu põllu- või rohumaa on heas seisus, on variandiks ka põllumaa rentimine. Kas rentida või müüa, oleneb eelkõige sinu enda eelistustest. Rentimise korral saad igal aastal tulu, põllumaa müük tagab aga kuni mitukümmend korda suurema ühekordse sissetuleku.

Millest sõltub põllumaa hind?

Põllumaa hinda mõjutavad mitmed asjaolud:

  • pinnase kvaliteet ja mulla omadused;
  • põllumaa asukoht ja sellele ligipääsetavus;
  • kinnistu kuju ja suurus;
  • maaga seotud eritingimused ja piirangud.


Põllumaa väärtust tõstab mulla viljakus. Samuti on põllumaa hind üldjuhul kallim tihedamalt asustatud piirkondades. Maaga seotud eritingimustest mängivad rolli näiteks keskkonnakaitselised piirangud ja maa hüpoteegi all olemine. Ankatransile on põllumaa müük aga võimalik ka eritingimustel. Samuti saad soovi korral müüa meile vaid ühe osa põllumaast.

Mis saab põllumaast pärast müüki?

Enamasti hakkame ostetud põllumaadel kasvatama teravilja. Kui maa on võsastunud või hooldamata, taastame selle kõigepealt. Igal juhul võid kindel olla, et maa müügiga annad panuse Eesti põllumajandusse.

Põllumaa müük Ankatransile

Ankatrans on põllumaa- ja metsamaa ostuga tegelenud juba 25 aastat. Meiega asjaajamine on kiire ja hõlbus. Vaata lisaks siit: põllumaa ost.