Millised on metsamaa omaniku kohustused?

Metsamaa omaniku kohustused võib jagada kaheks. Esiteks need, mida nõuab seadus, ja teiseks need, mille eiramise korral trahvi ei tehta, aga mis on hädavajalikud selleks, et mets oma väärtust kasvataks.

Lageraiele peab järgnema metsauuendus

Kui omanik on müünud ära ainult raieõiguse, aga jäänud metsamaa omanikuks edasi, siis peab ta arvestama, et tema kohustuseks on hoolitseda, et hiljemalt kahe aasta pärast kasvaks tühjaks raiutud maa-alal uued väikesed puud.

Uue metsapõlvkonna tekkeks on kõigepealt vaja maapind ette valmistada selliselt, et sinna oleks võimalik istutada puutaimi või külvata seemneid. Järgmiseks tegevuseks ongi puu­seemnete külvamine või metsapuude istutamine sõltuvalt sellest, millist metsa soovitakse kasvatada. Näiteks mändi võib kasvama panna nii seemneid külvates kui ühe-kaheaastaseid seemikuid istutades, kuuse puhul on aga vaja maha panna kolme-nelja-aastased istikud, sest muidu lämmatab umbrohi noored taimed lihtsalt ära.

Metsa uuendamise kohustus on maaomanikul ka siis, kui mets on õnnetuses (näiteks metsatulekahju) hävinud. See on märkimisväärne risk, sest omanik pole saanud eelmise metsa eest raha, ent kulutused töödeks ja taimede ostmiseks tuleb sellegipoolest teha.

Tulu saavad lapselapsed

Ühelt poolt on mets suhteliselt kindel investeering: puidu kui loodusliku materjali ning taastuva energiaallika hind aastakümnete jooksul pigem kasvab kui kahaneb. On muidugi olemas võimalus, et tuli või torm selle paari päeva jooksul hävitab, ent mingisugune risk käib kaasas peaaegu iga tegevusega.

Peamine põhjus, miks mets kui investeering paljudele ahvatlev pole, seisneb selle väga pikas tasuvusajas. Täna istutatud mets saab raieküpseks 60-70 aasta pärast. Esimestel aastatel nõuab noor mets palju tööd, aga tagasi ei teeni omanik midagi. Paarikümne aasta pärast, kui on võimalik teha harvendusraiet, saab omanik tööle kulunud raha tagasi ja ehk isegi natuke peale, aga suuremat sissetulekut on vaja veel kaua oodata. Sellepärast sobibki metsaga tegelemine pigem riigile ning neile ettevõtjatele, kellel on võimalik teha investeeringuid, mille pealt kasu hakkab saama alles ülejärgmine põlvkond.

Ankatrans ostab igasugust metsamaad, sest oleme valmis panustama metsa majanda­misse aasta­kümneid. Meie kogemustest ja ostutingimustest saad täpsemalt lugeda siit: http://metsamaa.eu/metsamaa-ost.