Metsamaa müük kogemustega majandajale on kasulik nii omanikule kui metsale

Enamikul Eesti metsaomanikel puuduvad teadmised, kogemused ja tehnika, et oma metsa ise majandada. Sel juhul on otstarbekas jätta see töö inimestele, kes teavad, kuidas metsa hooldada, langetada, uuendada, välja vedada ja edasi müüa.

Metsamaa müük on kõige riskivabam lahendus

Kui metsaomanik on otsustanud metsas tehtavad tööd kellelegi teisele usaldada, siis on vaja otsustada, kas müüa ära kasvava metsa raieõigus või mets koos maaga. Kasvava metsa raieõiguse müük eeldab, et omanik tunneb hästi Metsaseadust ning teab, mida lepingu koostamisel arvesse võtta. Kui omanik ei taha tema jaoks võõra valdkonna üksikasju endale selgeks tegema hakata, siis on kõige riskivabam müüa mets koos maaga, sest niisugusel juhul vastutab uus omanik selle eest, mis metsas toimuma hakkab.

Millal on kasulik metsamaa müük ette võtta?

Kui mets on saavutanud raieküpsuse, siis on majanduslikult otstarbekas see müüki panna, sest sealt edasi metsa väärtus enam ei kasva, vaid hakkab kiiresti langema, kuna üleküpsenud metsas hakkavad levima puuhaigused ja mädanik, mis võivad viie aastaga langetada metsa hinda kolmandiku võrra. Kõige paremat hinda saabki raieküpse palgimetsa eest.

Kui omanik metsatöödega sina peal ei ole, siis on kindlasti kasulik ära müüa ka väga noore metsaga maa, sest eriti kasvamise alguses nõuab mets palju tööd, mille tasu saab maitsta paraku alles mitmekümne aasta pärast. Raietöödest saate ülevaate siit Metsa hooldusraie 3 liiki: valgustus-, harvendus ja sanitaarraie. Mets on hea investeering, ent ei maksa unustada, et ilma pideva tööta on selle väärtus aastakümnete pärast hoopis teistsugune kui regulaarselt hooldatud metsal.

Mida metsamaa müügi juures silmas pidada?

Kui omanik metsamaterjali keerulist mõõtmismetoodikat ei tunne ega tea, millal ja kellele on kasulik puitu müüa, siis on väga tähtis leida usaldusväärne partner. Soovitame kindlasti uurida ostja tausta ning kui see tekitab kahtlusi või on tegemist tundmatu firmaga, siis tehingust loobuda.

Igal juhul peaks tehing olema notariaalselt kinnitatud. Ärge sõlmige mittenotariaalseid müügi- või eellepinguid, sest nii on oht petta saada.

Kuidas metsamaa müük täpselt käib, selle kohta võite lugeda siit - metsamaa müük