Metsakinnistute ost üle Eesti, 25 aastat kogemusi

Ilma vajaliku tehnika, kogemuste ja teadmisteta on keeruline metsamaa potentsiaali maksimaalselt ära kasutada. Pealegi – metsa uuenemine võtab aega keskmiselt 60-70 aastat, mis tähendab seda, et ka kõike õigesti tehes, võivad praegu tehtud investeeringud alles järgmistele põlvedele tulu tuua. Kui Sul kuluks aga raha kohe ära ning soovid vabaneda ka metsa majandamise kohustusest, on parimaks lahenduseks metsakinnistu müük.

Metsamaa müük tagab kohese tulu

Metsamaa müük asjatundjatele on kiire ja lihtne. Võtad ühendust, metsa tullakse hindama, saad paari päeva jooksul hinnapakkumise ja kui kõik sobib, toimub notari juures metsa ostu-müügi lepingu sõlmimine. Seejuures ei pea Sa muretsema paberimajanduse ega nõuete pärast, sest kogenud metsakinnistute ostjatele on taolised tehingud igapäevaseks tööks.

Metsakinnistute ostu-müügi hind

Kuna kõik metsakinnistud ja seal kasvavad puud on erinevaid, ei sõltu hind vaid kinnistu suurusest ning asukohast. Metsamaa hinda mõjutavad järgmised tegurid:

  • puistu liigiline ja vanuseline koosseis,
  • metsa kasvukohatüüp ja maht,
  • kinnistu asukoht ja sellele ligipääsetavus,
  • kinnistuga seotud eritingimused.


Eritingimustest mängivad rolli näiteks looduskaitselised piirangud, kinnistu hüpoteegi all olek ja kuulumine kaasomandisse. Samas ei takista ükski nimetatud tingimustest metsakinnistute ostu-müügi tehingut, sest Ankatrans soetab metsa- ja põllumaad ka eritingimustel.

Alternatiiviks raieõiguse müük

Kui Sinu puistu on raieküps, aga Sul endal puuduvad masinad, kogemused ja tööjõud metsaraie tegemiseks, on heaks võimaluseks ka raieõiguse müük. Sel juhul omandab ostja ainult metsas kasvavad puud, metsakinnistu jääb aga Sulle. Raieõigust müües soovitame ettevõtte tausta uurida ja veenduda, et Sinu metsas toimetatakse heaperemehelikult ning loodust säästes. Hoolikalt tehtud raie järel on metsa uuendamine hõlpsam.

Kuigi raieõiguse müügi tulemusena jääb metsakinnistu Sulle, tuleb arvestada edasiste väljaminekutega, sest lageraiele peab järgnema metsa uuendamine (tavaliselt on selleks puuseemnete külvamine või metsapuude istutamine) ning järjepidev hooldus.

Metsakinnistute ost üle Eesti ja olenemata aastaajast

Ankatrans on põllu- ja metsakinnistute ostuga tegelenud järjepidevalt juba 25 aastat. Me metsameestel on vajalikud kogemused, teadmised ja tänapäevased seadmed. Vaata lisaks: metsamaa ost.