Metsa ost ja müük: milliseid dokumente on selle vormistamiseks vaja?

See, milliseid pabereid metsa ostu ja müügi juures tarvis läheb, sõltub sellest, kas müüakse üksnes raieõigust või metsamaad.

Kasvava metsa raieõiguse müük

Selle tehinguga omandab ostja õiguse metsamaal parajasti kasvava metsa raiumiseks, ent maa jääb endiselt müüja omandusse ning kui seal järgmine metsapõlvkond raieküpseks saab, siis on võimalik teha uus tehing (tõsi, selleni jõudmiseks kulub aastakümneid).

Lepingu sõlmimiseks on vaja järgmisi dokumente:

  • väljavõte kinnistusraamatust, mis tõendab, et raiutav mets kuulub müüjale
  • metsateatis koos asukohajärgse keskkonnateenistuse loaga kindlaks määratud tingimustel raie tegemiseks
  • müüja või tema esindaja isikut tõendav dokument (ID-kaart, pass või juhiluba)
  • juhul kui müüja ise lepingule alla ei kirjuta, siis on vaja müüja esindaja volikirja (tingimata müüja allkirjaga); juriidilisest isikust müüja puhul peab müüja isik olema kantud äriregistri B-kaardile või peab tal olema sinna kantud isiku allkirjaga volitus.


Lepingu
juures pea silmas, et kõik läbirääkimiste ajal sõlmitud kokkulepped sinna ka kirja saaks, siis võivad mõlemad pooled kindlad olla, et hiljem ei tule arusaamatusi klaarima hakata. Kui sa pole varem metsa ostu ja müügiga kokku puutunud, siis võid küsida nõu erapooletult asjatundjalt või paluda müüjal selgitada endale võimalikke riske.

Mida leping tingimata peab sisaldama, seda võid lugeda Riigi Teatajast: https://www.riigiteataja.ee/akt/22854. Nagu näha, on nimekiri väga põhjalik ning dokumentide ettevalmistamine nõuab üsna häid teadmisi metsa majandamisest.

Metsamaa müük

Siin omandab ostja maa koos sellel kasvava metsaga. Müüja jaoks on see kõige väiksema riskiga lahendus, sest tehing vormistatakse notari juures (kellelt võid küsida nõu kõiges, mis sulle lepingu juures arusaamatuks jäi) ning metsaomaniku kohustused lähevad ostjale üle.

Arveldamine toimub nii, et ostja kannab raha kõigepealt notari deposiitkontole ning pärast tehingu vormistamist maksab notar selle müüjale; niisuguse arveldamisviisi juures võib müüja olla 100% kindel, et ta ostusumma tõepoolest kohe ja täies mahus kätte saab.

Mingil juhul ei soovita me teha mittenotariaalseid eel-, laenu- või võlalepinguid.

Tundub keeruline? Meie jaoks on see igapäevane paberitöö. Valmistame kõik metsa ostu ja müügi jaoks vajalikud paberid ette ja broneerime notari aja. Ostutingimuste kohta loe lähemalt: http://metsamaa.eu/metsamaa-ost