Metsa ost ja asjatundlik majandamine Ankatransilt

Metsa ost ja asjatundlik majandamine Ankatransilt

Metsa ost ning metsa raie ja hooldus on tööd, mille võid julgelt meile usaldada. OÜ Ankatrans on Eestimaal metsa- ja põllumaad ostnud ning selle eest hoolt kandnud juba 1991. aastast alates. Tegutseme vastavalt seadustele ja eeskirjadele, säästes loodust ja keskkonda. Meil on kindlad ja tugevad koostööpartnerid, kellele puitu tarnime ja müüme.

Põllumaad ja metsa ostes pakume head hinda ning meelerahu

Müües meile oma metsa kinnistuna või ka üksnes selle raieõiguse, saad hea hinna ja rahuliku südame. Me hoolitseme igas eas metsa eest vastutustundlikult ja eeskirjade järgi. Ostame ka põllumaad. Ostetud põllumaad harime ja kasutame teravilja kasvatamiseks. Nii saad põllumaad müües anda panuse Eesti põllumajandusse.

Küsi kohe põllu või metsa ostuhinda ja -tingimusi telefonilt 523 4445 või aadressilt info@metsamaa.eu!

Võtame enda kanda põllumaa või metsa ostu ja müügi paberimajanduse ning leiame Sulle optimaalse lahenduse. Oskame arvestada iga metsa ja põllu eripära ning kliendi soovidega.

Sellepärast:

  • saad maa meile müüa ka koos hoonetega,
  • võib kinnistu olla hüpoteegi all,
  • asuda looduskaitsealal või
  • kuuluda kaasomandisse.


Hooldame ja uuendame Sinu metsamaa tulusaks

Pakume peale metsa ostu ka metsa hooldust ja ülestöötamist. Saad meilt tellida hooldus-, uuendus- või lageraie, metsamaterjali väljaveo, maapinna mineraliseerimise või uue metsa istutamise. Üksnes õigesti majandatud metsast saad tulevikus tulu loota.

25 aastat kogemusi põllumaa ja metsa ostu ning hoolduse valdkonnas

Meie metsameestel on olemas kogemused, teadmised ja tänapäevased seadmed. Nad

  • teevad heaperemehelikku hooldus- ja harvendusraiet,
  • veavad palgid metsast välja,
  • istutavad uut metsa ja
  • annavad asjatundlikku nõu.

Kui Sul on küsimusi või soovid pakkumist, võta ühendust.