Maa müük eritingimustel

Kas Sinu maa on hüpoteegi all, asub looduskaitsealal, kuulub kaasomandisse või on osaliselt hoonestatud? Pole probleemi, sest Ankatransile on maa müük võimalik ka eritingimustel.

Miks müüa looduskaitseliste kitsendustega maa?

Kuigi maaomanikud saavad osade looduskaitse all olevate maade eest taotleda kompensatsiooni, näitab paljude praktika, et saadud summa ei korva maa kasutamisest saamata jäänud tulu. Lisaks tuleb hüvitiste taotlemiseks viia kurssi ennast erinevate nõuetega ja kulutada aega paberimajandusele.

Leidub neid, kel on õnnestunud looduskaitse all olevad metsad riigile müüa, kuid perioodil 1999-2014 omandas riik vaid 10 045 ha, mis moodustab ainult 1,25% kõigist kaitse all olevatest aladest. Seega, kui Sul pole soovi või võimalust ise looduskaitse all oleva metsa- või põllumaaga tegeleda, on üheks kindlamaiks variandiks maa müük ettevõtetele, mille töötajatel on vajalikud teadmised ja oskused erinõuetega maa optimaalseks kasutamiseks.

Kas soovid müüa ainult osa maast?

Maa müük on oluline otsus ja kuigi meie põhitegevuseks on põllu- ja metsamaa ostmine, soovime, et kõik müüjad oma otsuse põhjalikult läbi kaaluks ja tehinguga rahule jääksid. Saame aru, et müügiotsus võib mõnikord keeruline olla. Näiteks soovid pere jaoks alles hoida hinnalise maatüki, kuid samas kuluks ära müügist saadav tulu, et investeerida oma ettevõttesse, õpingutesse või kodu ehitamisse. Sellisel juhul on heaks lahenduseks müüa vaid osa maast.

Aitame jagada kinnistu mitmeks katastriüksuseks ehk iseseisva üksusena registreeritud maatükkideks, oleme toeks maa mõõtmisel ja juriidilistel toimingutel. Nii saad osa metsa- või põllumaast alles hoida, samas teise osa eest kiiret tulu teenida.

Sinu maatükil asuvad hooned?

Ka siis, kui soovid müüa hoonestatud maad, pakume enne tehingut abi, et kinnistu osadeks jagada. Nii saad hoonestatud osa endale jätta, teenid tulu ja vabaned kohustusest maa eest hoolt kanda. Hoolitseme ostetud maa eest heaperemehelikult ja keskkonda säästes ning loomulikult lähtume oma tegevuses seadustest ja eeskirjadest. Maa müük asjatundjatele on kiire, tulus ja annab rahuliku südame.

Maa müük 25-aastase kogemusega ettevõttele

Vaata lisaks: metsamaa ostmine ja põllumaa ostmine.