Kuidas käib metsa hindamine?

Metsa hindamine on keeruline ülesanne, mis nõuab kogemusi ja laialdasi teadmisi. Lisaks maalapi suurusele ja kasvavale metsale tuleb hindamisel silmas pidada ka seadustest tulenevaid kitsendusi, puiduturgu ning palju muud. Täna teeme ülevaate sellest, kuidas metsa hindamine käib ja kuidas kujuneb metsakinnistu hind.

Metsa hindamine on tavaliselt kaheetapiline

Kui küsid meilt oma metsamaale hinnapakkumise, siis esimese hinnangu saame anda juba puistu asukoha, suuruse ning olemasolevate inventeerimisandmete põhjal. Inventeerimisandmetes on välja toodud metsa liigiline koosseis, puude vanus, kõrgus jm. Need andmed annavad hea ülevaate esmase väärtuse hindamiseks. Nii saad esmase hinnangu väga kiirelt.

Kui meie esimene pakkumine Sulle sobib, siis lepime kokku Sulle sobiva aja, et tulla põhjalikumalt metsaga tutvuma. Vaatame metsa üle ning vajadusel kasutame täiendavaid mõõtmisi metsa väärtuse hindamiseks. Kuna Eesti metsad on liigilise koosseisu, pinnase kvaliteedi ja puidu tagavara poolest väga erinevad, läheneme igale metsa hindamisele personaalselt. Kui oleme metsa üle vaadanud, saame anda täpsema hinnangu Su metsamaa turuväärtusele ja teha vastava hinnapakkumise. Kui oled pakkumisega rahul, allkirjastame Sulle sobival ajal notari juures ostu-müügi lepingu ning kanname raha lepingus määratud ajal Sulle üle.

Kuidas kujuneb metsamaa hind?

Metsamaa hinna arvestamisel võtame arvesse kõiki olulisi tegureid:

  • metsa liigiline ja vanuseline koosseis,
  • kasvava metsa maht ja kvaliteet,
  • metsakasvukohatüüp,
  • boniteediklass (iseloomustab kasvukoha sobivust puuliigi kasvamiseks),
  • metsakinnistu suurus,
  • metsamaa asukoht ja sellele ligipääsetavus,
  • kinnistuga seotud eritingimused (hüpoteegi all, looduskaitsealal jm),
  • seadustest ja määrustest tulenevad kitsendused,
  • puidu müügist oodatav tulu.


Üldjuhul on
küps mets kõige väärtuslikum. Kui soovid aga müüa ainult metsas olevad puud ja maa endale jätta, hindame puude väärtust ning teeme raieõiguse ostu hinnapakkumise.

Usaldusväärne metsa hindamine Ankatransilt

Tänu 25-aastasele kogemusele metsanduse valdkonnas, saame pakkuda oma klientidele kiiret, kvaliteetset ja usaldusväärset teenust. Metsa hindamine, ostmine ja hooldus on meie igapäevatöö. Võta ühendust, räägime läbi ja vaatame, kas saame ka Sulle kasulikud olla.