Kasutaja admin ajaveeb

Metsa hooldusraie 3 liiki: valgustus-, harvendus ja sanitaarraie

0 comment(s)

Kui sinu metsas kasvavad puud liiga tihedalt, on haiged või jätab soovida puistu liigiline koosseis, on heaks abinõuks hooldusraie ehk osade puude eemaldamine. Hooldusraie käigus paranevad metsa kasv ja areng ning tulemuseks on kvaliteetsem mets. Miks hooldusraie ära tasub ja millised on selle liigid? 

Peamised põhjused hooldusraie tegemiseks

Tänu professionaalsele hooldusraiele:

Puiduturu I kvartali ülevaade: puidusortimentide hinnad on langenud

0 comment(s)

2015. aasta I kvartali puiduturu ülevaatest selgub, et:

* puiduhinnad langesid terve esimese kvartali vältel ja seda pea kõigi sortimentide lõikes. KEM hinnastatistika järgi on okaspuupalkide hinnalangus eelmise kvartaliga võrreldes 4-6%. Aastataguse ajaga võrreldes on hindade kukkumine suurem. Männipalkide hinnad kahanesid 6-7% võrra, kuusepalgid on 9-10% odavnenud;

* põhjanaabrite juures on kõikide okaspuupalkide sortide hinnad nii viimase kolme kuuga kui ka aastataguse ajaga võrreldes odavnenud, kuid hinnalangus on olnud väiksem kui meil;

Lehed