Kasutaja admin ajaveeb

Metsanduse jätkusuutlikkuse tagab oskuslik metsade majandamine

0 comment(s)

Metsad on Eestile suure väärtusega, moodustades üle poole meie maismaast. Kuigi metsas kasvavaid puid loetakse taastuvaks energiaallikaks, ei tohi me metsade suhtes hooletuks muutuda, sest lisaks puidu müügist saadavale tulule on metsal hindamatu väärtus ka süsihappegaasi talletajana ja elukoosluste poolest. Millele me peame tähelepanu pöörama, et tagada metsanduse jätkusuutlikkus?

Lehed