Metsa hooldus on iga metsaomaniku kohustus

METSA ÜLESTÖÖTAMINE JA HOOLDUS

Metsa hooldus on iga metsaomaniku kohustus. Üksnes õigesti majandatud puistust võid tulevikus tulu loota. Metsa ülestöötamine ja hooldus tõstavad puidu kvaliteeti ning kasvu kiirust.

Kvaliteetne metsa ülestöötamine ja hooldus

Ankatransilt saad metsa ülestöötamise kompleksteenuse. Meil on olemas metsa hoolduse kogemused, teadmised ja tänapäevased seadmed. Võid küsida nõu ning tellida:

  • heaperemeheliku hooldus-, uuendus- või valikraie;
  • metsamaterjali väljaveo;
  • maapinna mineraliseerimise, mille käigus eemaldame või purustame pinnase pealmise kihi, soodustades uue metsa kasvu;
  • uue metsa istutamise.

Metsa hooldusraiega tagame parema kasvu

Hooldusraiet tehes kujundame Sinu metsa liigilist koosseisu ja parandame puude kasvutingimusi. Tänu asjatundlikule hooldusraiele muutuvad puud lume- ja tormikindlamaks, kasvab metsa tootlikkus ning paraneb puidu kvaliteet.

Metsa hooldusraie jaguneb kolmeks.

  • Valgustusraiega kujundame noorendiku liigilist koosseisu ning parandame põhilise puuliigi valgus- ja toitetingimusi. Selleks eemaldame kiirekasvulised ja väheväärtuslikud puuliigid ning harvendame väärtuslike puude rühmi.
  • Harvendusraiega suurendame metsa juurdekasvu ja parandame puidu kvaliteeti. Allesjäävad puud saavad eluks vajalikud ained mullast paremini kätte ja raiejäätmete lagunemise tulemusena suureneb ka mulla viljakus.
  • Sanitaarraiet võime teha metsas juhul, kui on vaja eemaldada nakatunud ja kahjurite paljunemist soodustavad puud.

Küps mets vajab uuendusraiet

Metsa ülestöötamine võib sisaldada ka uuendusraiet, millega loome eeldused uue metsa kasvuks.

Uuendusraie jaguneb kaheks.

  • Lageraie puhul võtame ühe aasta jooksul maha raieküpse metsa. Seejuures säilitame seemnepuud ja looduslikku mitmekesisust tagavad puud.
  • Turberaie eesmärk on kasvatada uus mets vana metsa kaitsva tiiva all. Sel juhul võtame vana metsa maha järk-järgult, et luua soodsad tingimused metsa looduslikule uuenemisele.

Valikraie erivanuselises ja mitmerindelises metsas

Püsimetsana majandatavas erivanuselises segapuistus, erivanuselises puhtmännikus ja puhtkuusikus, mitmerindelises puistus ja hall-lepikus teeme ka valikraiet. Sel juhul raiume puid valikuliselt ja kindlate reeglite järgi väga pika aja jooksul. Valikraie tulemusena jääb mets püsima ning uueneb.

25 aastat kogemusi metsa hoolduse ja ostuga

Tänu 25-aastasele kogemusele metsanduse valdkonnas, oskame anda professionaalset nõu ja leida Sinu metsamaale kõige optimaalsema lahenduse.

Kui ka Sinu mets vajab hoolt või Sind huvitab metsa ülestöötamine, siis võta ühendust telefonil 523 4445, aadressil info@metsamaa.eu või täites päringuvormi lehe paremal ääres!